Fitness.Lišák.cz

Počet zboží v košíku: 0
Cena košíku: 0 Kč
Registrace | Zapomuté heslo

Reklamační podmínky Fitness.Lišák.cz

Vyřizování každé reklamace je pro zákazníka často poměrně nepříjemná záležitost. Snažíme celý proces reklamace maximálně zkrátit a vše řešit co možná nejrychleji a ke spokojenosti zákazníka. Při vyřizování reklamací se snažíme, společně s našimi dodavateli našim zákazníkům vycházet maximálně vstříc!

Postup uplatnění reklamace

  1. Zákazník nejprve vyplní reklamační protokol, který najdete na této stránce. Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace. Do protokolu uveďte závadu co nejpodrobněji, případně můžete připojit nákres na již vytištěný protokol.
  2. V protokolu uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.
  3. Vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem.
  4. Protokol musí být vložen do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku běhěm přepravy (včetně obalu výrobku!). Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NENÍ MOŽNO ZBOŽÍ, OSOBNĚ REKLAMOVAT V SÍDLE SPOLEČNOSTI.
  5. Spolu s protokolem reklamovaného zboží je nutné přiložit kopii daňového dokladu - faktury.
  6. Zboží je třeba poslat vždy kompletní – nelze poslat jen jeho poškozenou část.

Zboží odesílejte na adresu:
Jaroslav Liška, USAS s.r.o.
U Ryšánky 1707/4
147 00 Praha 47

Reklamaci nelze podat telefonicky! Zboží, které bude na naši adresu zasláno,nebo bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

 Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. znalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

Finanční obnos zašleme převodem na bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od vyřízení reklamace. Číslo účtu uvádějte kompletní, včetně pomlček. Peníze nevracíme složenkou!

O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat ve lhůtě do 30 dní od přijetí zboží - telefonicky, e-mailem..

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta
Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována jina záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí(PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI PPL NEBO ČESKÉ POŠTY). Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Reklamace zboží
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.


s přátelským pozdravem
Jaroslav Liška